Най-големият производител на на електроинжинерни услуги в Русия, а сега и в България.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА iЕK България – производител на електроинжинерни услуги

Оборудване за комутация и приспособления за контрол

 • Контактори Повече информация
 • Компактни контактори KMI серия
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Компактни контактори KMI серия
 • Контактори KMI с реле с нишки, в защитен корпус
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Контактори KMI с реле с нишки, в защитен корпус
 • KMIp контактор бобина в с.с.
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - KMIp контактор бобина в с.с.
 • Електромагнитни контактори серия KTI
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Електромагнитни контактори серия KTI
 • Контактори серия KT6600I и КТP6600I
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Контактори серия KT6600I и КТP6600I
 • Релета и спомагателни устройства за контактори Повече информация
 • Релета с нишки серия RTI
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Релета с нишки серия RTI
 • Помощни устройства за контактори KMI и KTI
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Помощни устройства за контактори KMI и KTI
 • Стартери, комутатори Повече информация
 • Бутони за превключване серия VKI със заключване
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Бутони за превключване серия VKI със заключване
 • Ръчни стартерни бутони серия PRK и аксесоари
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Ръчни стартерни бутони серия PRK и аксесоари
 • Прекъсвачи PKP
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Прекъсвачи PKP
 • Реле за проверка и контрол Повече информация
 • Спомагателно реле REK
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Спомагателно реле REK
 • Устройства за управление и сигнализиране Повече информация
 • Бутони, комутатори, оборудване за светлинна сигнализация
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Бутони, комутатори, оборудване за светлинна сигнализация
 • Контролен панел с бутони за подемници от серията PKT
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Контролен панел с бутони за подемници от серията PKT
 • Кожуси за командни панели за монтаж на командните бутони
  ieK България - Оборудване за комутация и приспособления за контрол - Кожуси за командни панели за монтаж на командните бутони