Най-големият производител на на електроинжинерни услуги в Русия, а сега и в България.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА iЕK България – производител на електроинжинерни услуги

Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари

 • Ограждения и разпределителни кутии за модулни устройства Повече информация
 • Cutii de distribuţie pentru MCB KMPn, IP30
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Cutii de distribuţie pentru MCB KMPn, IP30
 • Разпределителни кутии за пластмасови заграждения с метална врата KMPv, IP30
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Разпределителни кутии за пластмасови заграждения с метална врата KMPv, IP30
 • Модулни пластмасови заграждения SCHRN(V)-P, IP40
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулни пластмасови заграждения SCHRN(V)-P, IP40
 • Модулни пластмасови заграждения, KMPn, IP55
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулни пластмасови заграждения, KMPn, IP55
 • Модулни пластмасови кутии монтирани на повърхността, с прозрачен капак KMPn5/16, IP55
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулни пластмасови кутии монтирани на повърхността, с прозрачен капак KMPn5/16, IP55
 • Модулни пластмасови заграждения, KMPn, IP66
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулни пластмасови заграждения, KMPn, IP66
 • Електромер, KS1-IP54
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Електромер, KS1-IP54
 • Panouri modulare metalice de distribuţie Повече информация
 • Incinte de panouri electrice de distribuţie, SCHRn(v)
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Incinte de panouri electrice de distribuţie, SCHRn(v)
 • Метални модулни разпределителни табла, SCHURn(v)
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Метални модулни разпределителни табла, SCHURn(v)
 • Електрическо табло за разпределение и заграждения за входящи електромери, SCHU
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Електрическо табло за разпределение и заграждения за входящи електромери, SCHU
 • Модулно разпределение (SCHRn) и заграждения за електромери (SCHURn) серия LIGHT, серия LIGHT
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулно разпределение (SCHRn) и заграждения за електромери (SCHURn) серия LIGHT, серия LIGHT
 • Модулни разпределителни заграждения (SCHRn и SCHRv) серия UNIVERSAL
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Модулни разпределителни заграждения (SCHRn и SCHRv) серия UNIVERSAL
 • Електрическо табло за ниско напрежение Повече информация
 • Кутия за трансформатор редактор, YATP
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Кутия за трансформатор редактор, YATP
 • Приспособление за разпределение за строителна площадка, RUSP
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Dispozitiv de distribuţie pentru şantier de construcţii, RUSP
 • Метални електрически капачки Повече информация
 • Подвижните метални капачки, голям размер, KSRM
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Подвижните метални капачки, голям размер, KSRM
 • Разпределителни кутии с панел за монтаж, SCHMP
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Разпределителни кутии с панел за монтаж, SCHMP
 • Ограждения за електроразпределение PR
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Ограждения за електроразпределение PR
 • Аксесоари за електрошкафове Повече информация
 • Уплътнители за кабели
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Уплътнители за кабели
 • Блокове за връзка с винтови клеми, ZNI
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Блокове за връзка с винтови клеми, ZNI
 • Колекторна неутрална шина
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Колекторна неутрална шина
 • Капсулована колекторна неутрална шина
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Капсулована колекторна неутрална шина
 • Пръти за укрепване
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Пръти за укрепване
 • Диелектрична колекторна шина SM
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Диелектрична колекторна шина SM
 • Диелектрична колекторна неутрална шина
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Диелектрична колекторна неутрална шина
 • 12 муфи модул
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - 12 муфи модул
 • Плексигласен електроразпределителен панел
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Плексигласен електроразпределителен панел
 • Канали DIN и клема канал DIN
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Канали DIN и клема канал DIN
 • Канали DIN и клема канал DIN
  ieK България - Шкафове, разпределителни кутии и аксесоари - Канали DIN и клема канал DIN