Най-големият производител на на електроинжинерни услуги в Русия, а сега и в България.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА iЕK България – производител на електроинжинерни услуги

Модулно оборудване

 • Модулни прекъсвачи Повече информация
 • Модулни прекъсвачи VA47-29
  ieK България - Модулно оборудване - Модулни прекъсвачи VA47-29
 • Модулни прекъсвачи VA47-29M
  ieK България - Модулно оборудване - Модулни прекъсвачи VA47-29M
 • Модулни прекъсвачи VA47-60
  ieK България - Модулно оборудване - Модулни прекъсвачи VA47-60
 • Модулни прекъсвачи VA47-100
  ieK България - Модулно оборудване - Модулни прекъсвачи VA47-100
 • Дефектнотокови прекъсвачи Повече информация
 • Дефектнотокови прекъсвачи VD1-63 (UZO)
  ieK България - Модулно оборудване - Дефектнотокови прекъсвачи VD1-63 (UZO)
 • Дефектнотокови прекъсвачи VD1-63S (UZO selectiv)
  ieK България - Модулно оборудване - Дефектнотокови прекъсвачи VD1-63S (UZO selectiv)
 • Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AD12, AD14
  ieK България - Модулно оборудване - Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AD12, AD14
 • Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AD12М
  ieK България - Модулно оборудване - Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AD12М
 • Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AVDТ32
  ieK България - Модулно оборудване - Дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита AVDТ32
 • Помощни модулни приспособления Повече информация
 • Прекъсвач за натоварване VN-32
  ieK България - Модулно оборудване - Прекъсвач за натоварване VN-32
 • Модулни контактори KM
  ieK България - Модулно оборудване - Модулни контактори KM
 • Защита от пренапрежение приспособления OPS1
  ieK България - Модулно оборудване - Защита от пренапрежение приспособления OPS1
 • Спомагателен KS47
  ieK България - Модулно оборудване - Спомагателен KS47
 • Спомагателни сигнал (аварийно) KSV47
  ieK България - Модулно оборудване - Спомагателни сигнал (аварийно) KSV47
 • Адаптер АЕ1031 за VA47-29
  ieK България - Модулно оборудване - Адаптер АЕ1031 за VA47-29
 • Пусково устройство за по-високо и по-ниско напрежение RMM47
  ieK България - Модулно оборудване - Пусково устройство за по-високо и по-ниско напрежение RMM47
 • Пускова бобина RN47
  ieK България - Модулно оборудване - Пускова бобина RN47
 • Универсални помощни контакти KDU60 (за модулен прекъсвач IEK VA47-60)
  ieK България - Модулно оборудване - Универсални помощни контакти KDU60 (за модулен прекъсвач IEK VA47-60)
 • Дигитален таймер TE15
  ieK България - Модулно оборудване - Дигитален таймер TE15
 • Аналогов таймер TEM181
  ieK България - Модулно оборудване - Аналогов таймер TEM181
 • Комутатори за осветление със забавен интервал TO-47
  ieK България - Модулно оборудване - Комутатори за осветление със забавен интервал TO-47
 • Контакт Шуко RAр10-3-OP
  ieK България - Модулно оборудване - Контакт Шуко RAр10-3-OP
 • Алармен звънец ZD-47
  ieK България - Модулно оборудване - Алармен звънец ZD-47
 • Лампа LS-47 с индикатор за неон
  ieK България - Модулно оборудване - Лампа LS-47 с индикатор за неон
 • Сигнална лампа LS-47м LED матрица
  ieK България - Модулно оборудване - Сигнална лампа LS-47м LED матрица
 • Индикатор фаза
  ieK България - Модулно оборудване - Индикатор фаза
 • бутон контрол как KMU11
  ieK България - Модулно оборудване - бутон контрол как KMU11